ДЕНДРО

ДЕНДРО-. Книж. Първа съставна част на сложни думи със значение: който се отнася до дърво, който е свързан с дърво, напр.: дендрология, дендрометър.

От гр. δένδρον 'дърво'.

Списък на думите по буква