ДЕНДРОЛО̀ГИЯ

ДЕНДРОЛО̀ГИЯ, мн. няма, ж. Бот. Дял от ботаниката, в който се изучават дървесните видове (дървета и храсти). Катедра по дендрология.

Списък на думите по буква