ДЕНДРОМЀТРИЯ

ДЕНДРОМЀТРИЯ, мн. няма, ж. Спец. Теория и практика на измерване на дърветата.

Списък на думите по буква