ДЕНДРОМЀТЪР

ДЕНДРОМЀТЪР, мн. ‑три, след числ. ‑търа, м. Спец. Уред за измерване височината и дебелината на дърветата.

Списък на думите по буква