ДЀНЕЖНО

ДЀНЕЖНО нареч. Остар. Книж. Парично. Те ся надеят .., че всякой по възможности, кои с изкусното си перо, кои с влиятелното си имя, един нравствено, другий денежно .., ще му [на списанието] помогнат прилично. СбПер. п I, 94.

Рус. денежно.

Списък на думите по буква