ДЀНЕН

ДЀНЕН, ‑нна, ‑нно, мн. ‑нни, прил. Остар. и диал. Дневен. От долния салон заизнасяхме тънки гардероби, лакирани шкафове, нощни и денни масички от орех и липа. Г. Караславов, Избр. съч. VIII, 27. Ветрецът подухва и росата разхладила денната горещина. Ст. Ботьов, К (превод), 220. Преди да тръгнат, Магелан са условил с командирете на другите кораби за необходимите денни и нощни сигнале и предписал порядок на плаванието. Знан., 1875, бр. 18, 285. Понякога денното спане е по-сладко от нощното... Ламар, ГМ, 15.

◊ Денно време. Диал. През деня, денем. Помъкнал бе войводата над петдесет души свои четници .. И бе влязъл в селото денно време, без всякаква предпазливост. Д. Талев, ГЧ, 204. Мухите толкоз много безпокояха биволиците денно време, че те и нощем, в съня си, се попляскваха с опашки и помръдваха с уши. Ил. Волен, МДС, 96.

Списък на думите по буква