ДЕНЕНО̀ЩИЕ

ДЕНЕНО̀ЩИЕ, мн. ‑ия, ср. Остар. Денонощие. Тя [земята] са върти около оста си от запад към изток в 24 часа, та прави дененощието. Ив. Момчилов, МПЗ, 6-12. Аз не съм навикнала .. да ям четири пъти през дененощието и съм ходила толкоз пъти да си легна, без да вечерям, щото още един път нищо не ми чини. М. Балабанов, ДБ (превод), 70.

Списък на думите по буква