ДЀНЀС

ДЀНЀС нареч. Диал. Днес; денеска, денеси. Не люби мене, моме, не губи себе, / оти съм тугин, моме, тугин ябанец, / денес съм овде, моме, утре ка си одам. Нар. пес., СбБрМ, 456.

◊ През денес. Диал. Тия дни; през денеси. През денес доде тука едно младо момче голо и босо. М. Балабанов, С (побълг.), 64. През денес аз бях откъснала една томата в градината на дяда попа. Казах му, че това е една хубава червена ябълка и той вби зъбите си в нея като един, който умира от глад. М. Балабанов, ДБ (превод), 85.

Списък на думите по буква