ДЀНЀСИ

ДЀНЀСИ нареч. Диал. Днес; денес, денеска. Същевременно до ухото му идваше врявата от крепостта и това, че денеси още може би му предстои бой с Кантакузина и Умура, подбуждаше ума му и той [Момчил] мислеше и съобразяваше как да нареди хората си. Ст. Загорчинов, ДП, 472.

◊ През денеси. Диал. Тия дни; през денес. И дядо Руси си спомни, че между многото приказки, които ходеха из селото, той беше чувал, че двама калугери преспали през денеси в метоха. Й. Йовков, СЛ, 80. А че тя [жена ми], например, такваз кротичка божа кравичка, през денеси ква опърничава станала... Ст. Л. Костов, М, 76. Това и аз чух през денеси от жените да приказват. Ил. Блъсков, ИС, 11. Съчиненията му още не са събрани и издадени наедно, но, както вестниците съобщиха през денеси, един негов събрат им е написал вече предисловие. П. П. Славейков, Събр. съч. IV, 48.

Списък на думите по буква