ДЕНИВЕЛА̀ЦИЯ

ДЕНИВЕЛА̀ЦИЯ, мн. няма, ж. Спец. Разликата между височината, равнището на две точки, обикн. между най-високата и най-ниската точка на дадена част от земната повърхност. Необходимо е денивелацията ѝ [на площадката] да бъде минимална (1-2 м), за да се избягнат излишните земеизкопни работи по изравянето ѝ. Я. Якимов, Т, 354. Всички материали и инвентар, предназначени за строежа, са пренасяни от последната ж. п. гара до обекта по красиви, но опасни, стръмни, високопланински пътища, с преодоляване на една денивелация от около 1700 метра. Пр, 1953, кн. 1, 44. Денивелацията, т. е. разликата в нивото на външните и това на вътрешните води, не трябва да е голяма, тъй като с това се увеличава инфилтрацията. Д. Велев, М II, 73.

— От фр. dénivelation.

Списък на думите по буква