ДЕНИЀР

ДЕНИЀР м. Спец. Показател за финост, плътност на нишка и изделия от нея (чорапогащници и др.); ден. Известно е, че дебелината на чорапогащниците се измерва в дениери. Много българки се заблуждават, че колкото по-ниско е числото, толкова по-евтини са те. СТ, 2000, бр. 39, 4. За зимата са подходящи чорапогащниците с плътност над 40 дениера.

— Фр. denier.

Списък на думите по буква