ДЕНИТРЍРАМ

ДЕНИТРЍРАМ, ‑аш, несв. и св., прех. Хим. Отнемам нитрогрупата на дадено тяло. Портивоп. нитрирам. Солите на различни метали, особено калциев сулфид, натриев

сулфид, а също така и хидросулфидите на натрия, калия, калция, магнезия, я [концентрираната сярна киселина] денитрират, т. е. осапунват. Вл. Караиванов и др., ТР , 369. денитрирам се страд. [Нитроцелулуозната коприна] е леко възпламенима, затова обикновено се денитрира с натриев хидросулфид. Д. Николов, М, 333.

Списък на думите по буква