ДЕНИТРЍРАНЕ

ДЕНИТРЍРАНЕ, мн. (рядко) ‑ия, ср. Хим. Химична реакция, която се състои в отнемане на нитрогрупата от дадено тяло. Противоп. нитриране.

Списък на думите по буква