ДЕНИТРИФИКА̀ЦИЯ

ДЕНИТРИФИКА̀ЦИЯ, мн. няма, ж. Спец. Редукция на нитратите в почвата до газообразен, молекулен азот. Проативоп. нитрификация.

Списък на думите по буква