ДЕНОМИНА̀ТИВЕН

ДЕНОМИНА̀ТИВЕН, ‑вна, ‑вно, мн. ‑вни, прил. Езикозн. Който е образуван от основата на съществителното име; отименен. Деноминативен глагол. Деноминативна производна дума.

Списък на думите по буква