ДЕНОНО̀ЩЕН

ДЕНОНО̀ЩЕН, ‑щна, ‑щно, мн. ‑щни, прил. 1. Който се отнася до едно денонощие, който продължава, трае едно денонощие или се извършва, става за едно денонощие. Средната денонощна температура се изчи‑

слява въз основа на наблюденията на температурата в 2, 7, 14 и 21 часа̀ по местно време. Геогр. VIII кл, 1965, 27. Разликата между най-високата и най-ниската температура на въздуха през денонощието се нарича денонощна амплитуда на температурата на въздуха. П. Боянов, П, 70. В южните места денонощният път на луната, както и на слънцето минава високо над хоризонта. В. Шишаков, Св, 24. Денонощният и годишният ход на абсолютната влажност съвпадат с хода на температурата. Физ. Х кл, 1951, 90. Въртенето на земята около оста става за 24 часа или за един ден и една нощ, и затова го наричат денонощие. К. Смирнов, З, 7. Средният денонощен прираст на свинете е повече от половин килограм на глава.

2. Прен. Непрекъснат, постоянен. Денонощната работа го бе изтощила и организмът му жадуваше за сън. Д. Димов, Т, 692. Не е леко да гледаш как полето е посъхнало, как денонощният труд на селяните е отишъл напразно. Кр. Григоров, ОУ, 184. Уморени от денонощното скитане,.., наметнати с дълги чепкени и къси прерязани пушки на рамо, те приличаха на плячкаджийска сган. К. Константинов, ПИГ, 204. Ние трябва да унищожим незабавно водородните бомби. Трябва да се отървем от това оръжие, от денонощния кошмар, от страха и опасността. Бр. Йосифова, БЧМ, 25. Във всички селища на окръга е организирана денонощна вършитба.

— Друга (остар.) форма: денено̀щен.

Списък на думите по буква