ДЕНОНО̀ЩНО

ДЕНОНО̀ЩНО нареч. 1. И денем, и нощем; непрекъснато, постоянно. — Ако се ноложи и делник, и празник, денонощно ще работим! Д. Калфов, Избр. разк., 270. Той наложил тежка ангария на цялата Рупча и на турци, и на българи, които биле длъжни да му работят денонощно. З. Стоянов, ЗБВ I, 297. Светлий спомен за теб е кат книга любима — денонощно пред мен е разтворена тя... Д. Дебелянов, Ст 1936, 42. Оттук [от небето] гледам аз полето, / де човекът работлив / денонощно труд полага, / и му пращам поздрав жив. Елин Пелин, ПБ, 55. При вършачката, където се вършее денонощно, няколко коли дежурят непрекъснато.

2. За едно денонощие. Таксата за преглеждане и лечение в болницата е от 4 до 8 лева денонощно.БД, 1909, бр.14, 3. За отопление на двете сгради отиват денонощно по два кубика дърва.

— Друга (остар.) форма: денено̀щно.

Списък на думите по буква