ДЕНОСЛО̀ВИЕ

ДЕНОСЛО̀ВИЕ, мн. ‑ия, ср. Остар. Книж. Дата; деномесечие. От денословието ставаше ясно, че г-жа Христина преди две или три недели беше получила писмото. П. Р. Славейков, ДБ (превод), 147. Макар и да са намесени разностепенно във въстанието,.. решило ся да ся освободят,.. Това решение ся изпълни в разни денословия. Дун., 1876, бр. 1092, 51. // Летоброене. За люлка на Мохамедовата вяра са почитат арабийските пустини, а денословието ѝ започенва от 622, време на Егира / .. / или побягването на пророка в Медина. С. Бобчев, СОИ (превод), 4.

Списък на думите по буква