ДЕНСИТОМЀТЪР

ДЕНСИТОМЀТЪР, мн. ‑три, след числ. ‑търа, м. Фотогр. Уред, прибор за измерване оптическата плътност на почерняването на проявени фотографски материали.

— От лат. densitas 'плътност, гъстота' + ‑метър. — Друга форма: дензитомѐтър.

Списък на думите по буква