ДЕНТА̀ЛЕН

ДЕНТА̀ЛЕН, ‑лна, ‑лно, мн. ‑лни, прил. Езикозн. За съгласен звук — който се учленява с допиране на върха на езика до задната стена на предните зъби; зъбен. Дентални са съгласните т и д в испански език.

— От лат. dentalis 'зъбен'.

Списък на думите по буква