ДЕПАРТАМЀНТ

ДЕПАРТАМЀНТ м. Книж. 1. В дореволюционна Русия и някои други държави — отдел в министерство или в друго висше държавно учреждение. Но когато е дума за династия, не споменавайте името на Русия. Приказвайте ми за императорски дом, за азиатски департамент, но името на Русия оставете на мира. Това име е чисто и неопетнено и в сърцето на народа. В. Геновска, СГ, 189. Върховна съдебна инстанция [в царска Русия след 1861 г.] бил касационният департамент при държавния сенат. Ист. Х кл, 106.

2. В САЩ и Швейцария — название на министерство.

3. Административно-териториална единица във Франция. Според съобщение на в. "Юманите" вчера в Лапалис (департамент Алие) са се събрали над 1000 представители на населението на 4 френски департамента — крайморска Шаранта, Вандея, Дьо-Севр и др. ВН, 1958, бр. 2053, 1.

4. Нов. Учебно-научно подразделение в университет според научната област. В Нов български университет беше открит нов департамент.

◊ Държавен департамент. Министерството на външните работи на САЩ.

— От фр. département. — Друга (остар.) форма: департемѐнт.

Списък на думите по буква