ДЕПАРТАМЀНТЕН

ДЕПАРТАМЀНТЕН, ‑тна, ‑тно, мн. ‑тни. Книж. Прил. от департамент; департаментски. — Чифлика си х. Добрев умело окръглил още като беше департаментен префект, но закупената турска воденица с кория при Соево, недалеч от чифлика, примамваше към едно възможно сливане на двете тез владения за сметка на селските и държавни землища там. А. Страшимиров, Съч. I, 135.

Списък на думите по буква