ДЕПАРТАМЀНТСКИ

ДЕПАРТАМЀНТСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Книж. Прил. от департамент; департаментен. Останалите 3/4 [от членовете на сената във Франция в 1870 г.] били избирани за 7 години от делегатите на окръжните и департаментски съвети, в които преобладавали богатите. Ист. Х кл, 128.

Списък на думите по буква