ДЕПИГМЕНТЍРАНЕ

ДЕПИГМЕНТЍРАНЕ ср. Спец. Депигментация. С основание се изтъква на първо

място важната роля на нервната система в процеса на депигментирането на косъма, тъй като не са редки случаите на побеляване на цялата коса в продължение само на няколко часа под влияние на тежки психични преживявания. А. Гюровски, АЧ, 370. Когато при тази болест [проказата] бъдат засегнати нервите, настъпва нечувствителност и депигментиране в полето на изчезналата чувствителност. Б. Кърджиев, ОПА, 62-63.

Списък на думите по буква