ДЕПОЗЍРАМ

ДЕПОЗЍРАМ, ‑аш, несв. и св., прех. Книж. 1. Влагам, давам за съхранение (пари, ценни книжа и под.) в банка или в някакво друго учреждение. Водачът на карловските чорбаджии заявава, че бил депозирал парите в руското консулство в Пловдив като гаранция срещу църковните дългове. Ив. Унджиев, ВЛ, 31.

2. Давам, представям някому или някъде, в някакво учреждение (писмо, молба, декларация, нота и под.). Ние депозирахме пред митническия чиновник декларация, че не носим със себе си огнестрелно оръжие. П. Вежинов, ДМ, 30. Вчера генералният секретар на ООН Хамаршелд депозира в Общото събрание обширен доклад, в който се съдържа оценка за дейността на специалните въоръжени сили на ООН. ОФ, 1968, бр. 4397, 4. депозирам се страд. Акциите трябва да се депозират.. най-късно 8 дни преди първия или втория обявен ден за заседанието, в централната каса на дружеството. Бълг., 1902, бр. 466, 1.

— От фр. déposer.

Списък на думите по буква