ДЕПОЗЍРАНЕ

ДЕПОЗЍРАНЕ, мн. няма, ср. Книж. Отгл. същ. от депозирам и от депозирам се. Депозирането на съответната сума в банката трябва да стане още същия ден.

Списък на думите по буква