ДЕПОЗИТЍРАНЕ

ДЕПОЗИТЍРАНЕ, мн. няма, ср. Остар. Книж. Отгл. същ. от депозитирам и от депозитирам се; депозиране. Когато има обща авария, която не може тутакси да са определи, в такъв случай може да поиска съдебното депозитиране на едно количество пари,.., или достоуважаемо поръчителство. ДЗОИ I ( превод), 295.

Списък на думите по буква