ДЕПОЗИТО̀РИУМ

ДЕПОЗИТО̀РИУМ м. Склад при библиотека, в който се съхраняват книгите.

— Лат. depositorium.

Списък на думите по буква