ДЕПОЛИТИЗА̀ЦИЯ

ДЕПОЛИТИЗА̀ЦИЯ ж. Нов. Полит. Прилагане на изискване към служителите в определени структури (управленски апарат, армия, съдебна система и др.) да не членуват в политически партии и да не проявяват политически пристрастия в работата си; деполитизиране. Огромна част от съдиите, прокурорите и следователите приемат деполитизацията като обществена необходимост. Дем., 1990, бр. 247, 2.

Списък на думите по буква