ДЕПОЛЯРИЗА̀ЦИЯ

ДЕПОЛЯРИЗА̀ЦИЯ, мн. няма, ж. Хим. Физ. Намаляване или премахване на поляризацията на галваничните елементи.

Списък на думите по буква