ДЕПОНЍРАНЕ

ДЕПОНЍРАНЕ ср. Финанс. Отгл. същ. от депонирам и от депонирам се.

Списък на думите по буква