ДЕПОПУЛА̀ЦИЯ

ДЕПОПУЛА̀ЦИЯ, мн. няма, ж. Книж. Процес на постепенно или рязко намаление на населението на дадена страна или територия, най-често като последица от емиграция, войни, стихийни бедствия, епидемии и др.

— От фр. dépopulation.

Списък на думите по буква