ДЕПОРТА̀ЦИЯ

ДЕПОРТА̀ЦИЯ, мн. няма, ж. Книж. Принудително наказателно изгонване от страната на лица от постоянното им местожителство или на нежелани чужденци, признати за нарушители на законовия и административния ред на съответната държава; депортиране.

— От лат. deportatio 'изгнание, заточение'.

Списък на думите по буква