ДЕПРЕСЍРАНЕ

ДЕПРЕСЍРАНЕ, мн. няма, ср. Книж. Отгл. същ. от депресирам и от депресирам се.

Списък на думите по буква