ДЕПУЛВЕРИЗА̀ЦИЯ

ДЕПУЛВЕРИЗА̀ЦИЯ, мн. няма, ж. Спец. Обезпрашаване.

Списък на думите по буква