ДЕПУТА̀Т

ДЕПУТА̀Т м. 1. Лице, което е избрано за член на Парламента; народен представител. След няколко дни в Търново се откриваше новото Народно събрание. Пристигнаха вече депутати, дипломати, политици. В. Геновска, СГ, 222. Капиталистите избират депутати, сенатори и даже президенти. Ал. Константинов, БПр, 1893, кн. 5, 68. Огромното мнозинство на депутатите в Нордното събрание застана твърдо зад декларацията на правителството.

2. Остар. Депутатин (във 2 знач.).

— От лат. deputatus вер. през рус. депутат. — Г. Икономов, Кратко землеописание, 1856.

Списък на думите по буква