ДЕПУТА̀ТКА

ДЕПУТА̀ТКА ж. Жена депутат. След последните избори имаме дванадесет депутатки, а две жени влязоха в сената! Л. Стефанова, ВМД, 54. Трудещите се ще се срещнат със своя депутатка, която ще им отговори на зададените ѝ въпроси от миналата среща. ВН, 1952, бр. 11, 1. В числото на тие депутации имаше и две стари бабички, от Мирково, българки, така също

депутатки, които казваха, че са изпратени уж от своите съселяни. З. Стоянов, ЗБВ II, 80-81.

Списък на думите по буква