ДЕПУТА̀ТСТВО

ДЕПУТА̀ТСТВО, мн. няма, ср. Състояние, положение, дейност на депутат. Добрият бай Иван имаше доста смътно понятие за правата и преимуществата на народния представител, за какъвто се още мислеше, макар още през юния да беше изтекъл срокът на депутатството му. Ив. Вазов, Съч. ХХIV, 201. Произведени бяха нови избори, но бай Пондя,.., не го кандидатираха. "При следния избор — сигурно" — утеши се бай Пондю и замечта първоначално да стане поне околийски началник. А след туй депутатството му е в кърпа вързано. Г. Караславов, Избр. съч. II, 194. Гъркът Василаки Саракиоти, който беше избран за депутатин, отказал са от депутатството. НБ, 1877, бр. 272, 279.

Списък на думите по буква