ДЕРАТИЗА̀ЦИЯ

ДЕРАТИЗА̀ЦИЯ, мн. няма, ж. Спец. Изтребване на вредни гризачи (мишки, плъхове и др.).

— От фр. dératisation.

Списък на думите по буква