ДЕРА̀Ч

ДЕРА̀Ч м. Човек, който дере убито, заклано животно. Застанали зад клоните на последните смърчи,.., Станил и Саулето усещат вече миризмата на прясна кръв и дочуват замореното дишане на дерача. Н. Хайтов, ПП, 28.

Списък на думите по буква