ДЀРБИ

ДЀРБИ, мн. няма, ср. Спорт. Най-важната, най-интересната среща от даден вид спортни състезания, от поредица от срещи. В столичното дерби победиха футболистите на Славия.

— Англ. от собств.

ДЕРБИ

ДЕРБИ-. Спорт. Първа съставна част на сложни думи със значение: който е най-важен, най-интересен от даден вид състезания, напр.: дѐрбимач, дѐрбисреща.

Списък на думите по буква