ДЀРВАНЕ

ДЀРВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Диал. Отгл. същ. от дервам и от дервам се.

Списък на думите по буква