ДЕРВЀНТЩИНА

ДЕРВЀНТЩИНА, мн. няма, ж. Остар. и диал. Дервентлък. Ако мине християнска вера, / дервентщина да не земеш; / ако мине турска вера, / дервентщина да му земеш! Нар. пес., СбНУКШ III, 341.

— Друга (диал.) форма: дервѐнщина.

Списък на думите по буква