ДЕРВЍШКИ

ДЕРВЍШКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Прил. от дервиш и дервишин. Турция няма живот,.., тя е труп на смъртния одър, когото никакви дервишки баяния на нейните мандарини, никакви дипломатически молитви на западните доктринери няма да.. спасят анатомическия нож. Хр. Ботев, Съч. 1929, 122. Дервишки орден. Дервишки танц. Дервишка молитва. Дервишко теке.

ДЕРВЍШКИ

ДЕРВЍШКИ. Нареч. от прил. дервишки; като дервиш. Други [поети], дотегнали дори сами на себе си, престанаха да пишат; и само най-негодните продължиха дервишки да се въртят на едно място. К. Христов, ПП I, 11.

Списък на думите по буква