ДЕРЕБЀЙСКИ

ДЕРЕБЀЙСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Истор. и разг. Който се отнася до деребей. Разказваше ми за деребейските времена, за.. зулумлуците на неколцина бабаити в техния край. Н. Хайтов, ШГ, 16. Ето — така трябва да стават тия работи, а не с ония деребейски изисквания от миналото, придружени със заповеднически тон, високомерие и мотивировки за "мъжка" и "женска" работа. Тарас, СГ, 80. Деребейска власт. Деребейски имоти.

— Друга форма: дерибѐйски.

Списък на думите по буква