ДЕРЕБЀЙСТВАМ

ДЕРЕБЀЙСТВАМ, ‑аш, несв. и Д?Р?БЀ?СТВУВАМ, ‑аш, несв., непрех. Разг. Държа се, постъпвам като деребей (във 2 знач.); своеволнича, тиранствам. Припомнях си как беснееше реакцията.., как деребействуваха разни тъмни типове, как гърмяха изстрели и се проливаше човешка кръв. П. Илиев, ЛВ, 9-10. Павликенският чапкънин Осман деребействува из долната махала, та селяните бързат да подлостят вратите на къщите си още преди залез слънце. Д. Марчевски, ДВ, 17.

— Други форми: дерибействам и дерибѐйствувам.

Списък на думите по буква