ДЕРЕБЀЙСТВО

ДЕРЕБЀЙСТВО, мн. ‑а, ср. Разг. Поведение или проява, постъпка, присъщи на деребей (във 2 знач.).

— Друга форма: дерибѐйство.

Списък на думите по буква