ДЕРЕБЀЙЩИНА

ДЕРЕБЀЙЩИНА ж. Разг. Деребейство.

— От Л. Андрейчин и др., Български тълковен речник, 1973.

Списък на думите по буква