ДЕРЗНОВЀНИЕ

ДЕРЗНОВЀНИЕ, мн. няма, ср. Остар. Книж. Дръзновение, дързост. Кой съм аз, дето земам дерзновение да са приближавам към тебе, като си ти същество над всичките други същества? К. Кесаров, ЧНУ, 21. Това.. прави учениците да имат желание, добра охота и дерзновение. Р. Каролев, РЗМ, 21.

— Рус. дерзновение.

Списък на думите по буква