ДЀРЗОСТ

ДЀРЗОСТ, ‑тта̀, мн. няма, ж. Остар. Книж. Дързост, дръзновение. И още да помислите, че аз съм или луд, или искам да подиграя нашия достоен архиерей. — Не! Да ма пази бог от подобна дерзост! Хр. Ботев, КК (превод), 42. Мили народе български!..! Не изгубвай дерзостта! Правото

е твое, след. и победата е твоя! НБ, 1876, бр. 1, притурка.

— От рус. дерзость.

Списък на думите по буква